ผลิตภัณฑ์ Tupperware กับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ Tupperware กับสิ่งแวดล้อม    
     
          ผลิตภัณฑ์ของเรา เสนอทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ Tupperware ช่วยลดปริมาณขยะ ประหยัดเงิน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะออกแบบให้มีอายุการใช้ยาวนาน  ใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัยต่างจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งไป ซึ่งกลายเป็นปัญหาขยะล้นโลก ผลิตภัณฑ์ของเราออกแบบเพื่อใช้ในการปรุงอาหาร เก็บถนอมอาหาร ช่วยยืดอายุอาหารให้สด ใหม่ เก็บได้นานยิ่งขึ้น เป็นการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาชนะบรรจุน้ำช่วยลดปริมาณขยะขวด PET

         ในทุกปีผู้คนทั่วโลกดื่มน้ำขวดประมาณ 154,000 ล้านลิตร และในปี ค.ศ.2007 เฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีขวดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งมากกว่า 40,000 ล้านใบ ซึ่งต้องใช้เวลาถึง 1,000 ปีในการย่อยสลายขวดพลาสติกแต่ละใบ กระบวนการผลิต การขนส่ง การกำจัดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง แก้วกระดาษ กำลังเป็นปัญหาขยะล้นโลกและไม่มีพื้นที่กำจัดขยะเพื่อฝังกลบมากเพียงพอ ในขณะที่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทำได้ยากและใช้ระยะเวลานานเป็นปีๆ ภาชนะบรรจุน้ำ Tupperware เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ทนทาน และสามารถล้างและใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดน้ำ ภาชนะใส่อาหาร แก้วน้ำ เหยือกน้ำ ที่สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆอย่างยั่งยืนช่วยลดปริมาณขยะได้มหาศาลในแต่ละปี
      


    

ความทนทานของผลิตภัณฑ์ Tupperware

          ตามรายงานของหน่วยงานคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา พบว่ากระดาษอลูมิเนียมฟอล์ยและฝาปิดฟอล์ยมีปริมาณสูงถึง  400,000 ตันมีเพียง 10% เท่านั้นที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่เหลือกว่า 360,000 ตันต้องฝังกลบไว้ในพื้นดิน นอกจากนี้ยังมีแผ่นพลาสติกใสห่อของ (Plastic Wrap) เพิ่มอีก 2 ล้านตันและถุงพลาสติกมากกว่า 1.5 ตัน ในแต่ละปี ผลิตภัณฑ์ Tupperware ®  สามารถใช้งานได้หลากหลาย คงทนถาวรใช้ได้ยาวนานอย่างแท้จริงและช่วยในการจัดเก็บถนอมรักษาอาหารอย่างยั่งยืนถาวร ทำให้ผู้บริโภคสามารถลดค่าใช้จ่ายและหยุดการทำลายสิ่งแวดล้อมได้ในทันที
     

Tupperware ®  ช่วยประหยัดพลังงาน เวลา และรักษาสิ่งแวดล้อม

       
          ผลิตภัณฑ์ Tupperware ที่ใช้ในเตาไมโครเวฟ ช่วยประหยัดเวลา พลังงานที่ใช้ในการปรุงอาหารเตาไมโครเวฟช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่า 50%ในการปรุงและอุ่นอาหารเมื่อเปรียบเทียบกับการอุ่นด้วยเตาไฟหรือเตาอบภาชนะไมโครเวฟของ Tupperware เป็นนวัตกรรมพิเศษเฉพาะมีประโยชน์และตรงกับรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคทุกคน
     

ข้อแนะนำดีๆ จากTupperware

          การซื้อสินค้าถุงใหญ่หรือปริมาณมากจะช่วยประหยัดเงิน เวลา พลังงานและช่วยลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อต่างๆ คำถามที่ท้าทายอยู่ที่การเก็บรักษาอาหารให้สดจนสามารถบริโภคไปได้นานจนก่อนจะต้องทิ้งไปเพราะหมดอายุเสียก่อน ขยะอาหารทั้งหมดที่ถูกทิ้งไปจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมหาศาล กล่องฟริดจ์สมาร์ท ( Fridge Smart ®) ช่วยคงความสดของผัก ผลไม้ ลดปริมาณขยะและประหยัดเงินได้ เพราะมีเทคโนโลยีควบคุมการไหลเวียนอากาศที่เข้าไปในภาชนะ เหมาะกับผัก ผลไม้แต่ละประเภทที่ต้องการอากาศไหลเวียนไม่เท่ากัน