บริษัท : เอส เค อินเตอร์กรุ๊ป 2005 จำกัด
              SK Intergroup 2005 CO.,LTD.

ที่อยู่ :  26/52 หมู่ที่ 7 ซอยกิ่งแก้ว 62/2  
            ถ.กิ่งแก้ว   ตำบล ราชาเทวะ  
           อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
           รหัสไปรษณีย์  10540

โทร : 02-738-3333 , 086-351-7725 ,086-3414170 , 086-3057537 
แฟกซ์ :  02-738-4646
           
                                                                     Facebook page : tupperwarethailand                                                               Line ID : tupperwarebysk
               Line ID :  tupperware-th                 
email  : tupperwarebysk@gmail.com