นโยบายการจัดส่งสินค้า
  • 27 July 2017 at 10:44
  • 796
  • 0

      เอสเค ฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซท์เท่านั้น ด้วยบริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เอ็นทีเอ็นซี ขนส่ง จำกัด บริษัท ดาซ ทรานส์ จำกัดและ ในอัตราค่าส่งราคาเดียว 150.- ทุกพิ้นที่ทั่วราชอาณาจักรไทยและถึงมือลูกค้าภายใน 5- 7 วันทำการ

 

พื้นที่และผู้จัดส่ง

พื้นที

บริษัทขนส่ง

ภาคเหนือ ในอำเภอเมืองเท่านั้น

 บริษัท เอ็นทีเอ็นซี ขนส่ง จำกัด

ภาคใต้ ในอำเภอเมืองเท่านั้น

 บริษัท ดาซ ทรานส์ จำกัด

ภาคตะวันออก ในอำเภอเมืองเท่านั้น

 บริษัท เอ็นทีเอ็นซี ขนส่ง จำกัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอำเภอเมืองเท่านั้น

 บริษัท เอ็นทีเอ็นซี ขนส่ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคตะวันตก และทุกภาคที่มิใช่ในอำเภอเมือง

 พัสดุไปรษณีย์

หมายเหตุ:

  • บริษัทเอสเคฯจะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าจากวันที่ระบุในใบเสร็จ  (โดยปกติจะเริ่มดำเนินการจัดสินค้าทันทีที่ได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินของลูกค้าจากธนาคารหรือบัตรเครดิต)
  • ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อจากบริษัทเอสเคฯ ทางอีเมล์และ/หรือโทรศัพท์
  • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับหมายเลขใบสั่งซื้อสินค้า
  • สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านกรอกทางอินเตอร์เนทในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
  • เฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และพื้นที่หมู่เกาะของประเทศไทย อาจไม่สามารถจัดส่งได้ภายในระยะเวลา 5-7 วันทำการ
  • ในกรณีที่ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่ากำหนดไว้ (อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย)บริษัทเอสเคฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอีเมล์หรือทางโทรศัพท์
  • ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาลวันหยุด