แก้วน้ำ รุ่นแฟนซี 470 มล.(4)
สินค้ายอดนิยม
700.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ความจุใบละ 470 มล. ฝาเรียบสูง 16.78 เซนติเมตร ฝาจุกดื่มสูง 19.3 เซนติเมตร

เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร

สินค้ายอดนิยม ยกดื่มสะดวกฝากปิดแน่นสนิท ทั้งแบบฝาจุกดื่มและฝาเรียบ