คนโทปิคนิค 900 มล. พร้อมกระเป๋า
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
550.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

สูง 20.3 ซม. เส้นผ่าศูนยืกลาง 10.1 ซม.

ฝาปิดสนิท สะดวกต่อการใช้งาน